Хабарландыру

 «Өзенмұнайгаз» АҚ ҚҚС мақсатында өндірілген суды дайындаудың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу туралы жұмыстарын жасау (алдын ала ҚОӘБ) жобасы бойынша ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ өткізу туралы хабарлайды.

Өткізілетін уақыты мен орны: карантиндік режимге байланысты қоғамдық тыңдаулар TEAMS (https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWVjOGYwZjItNWUxZi00YjRhLTllNDgtMmM2MjBhZTVjZWUw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d60f5e08-9c5f-4ae6-9337-6cc2ddd4382e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ff7d9813-0ee5-46b8-b46b-fe9680763370%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e51d75e8-a5b6-4fc1-934a-344a01fc2204&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage= true&suppressPrompt=true) интернет алаңы арқылы-2021 жылғы 21 шілде сағат 15-00-де өтеді. Карантин жойылған жағдайда тыңдаулар Жаңаөзен қаласының өндірістік аймағы, Қ.Сатпаев көшесі, 3 ғимарат мекен-жайы бойынша өтеді.

Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға жауапты тұлғаның байланыс деректері: Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалуды реттеу. Жобаларды экологиялық сараптау бөлімінің бас маманы Тулембет Г., тел: 8 (7292) 431088.

Ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын жергілікті атқарушы органның электрондық поштасының мекенжайы: moup@mangystau.gov.kz.

Жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: http://www.beta.egov.kz/memleket/entities/mangystau-eco.  Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның атауы: Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті.

Тапсырыс берушінің атауы және байланыс деректері: «Өзенмұнайгаз» АҚ, тел.: 872934-65444, 65440.

Ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын электрондық поштасы: Y.Bekzhanov@umg.kmgep.kz.

Құжаттаманы әзірлеушінің атауы және байланыс деректері: бас жобалаушы, жоспарлау алдындағы ҚОӘБ бөлімін жобалаушы — «КМГ Инжиниринг» ЖШС «КазНИПИмунайгаз» филиалы, тел.8(7292) 470290 (4381),e-mail:khudaibergenov_n@kaznipi.kz.

АО «Озенмунайгаз» проводит ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ по Проекту Разработка технико-экономического обоснования по подготовке подтоварной воды для целей ППД с ПредОВОС.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: в связи с карантинным режимом общественные слушания будут проведены посредством видеоконференц связи на интернет платформе TEAMS (https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWVjOGYwZjItNWUxZi00YjRhLTllNDgtMmM2MjBhZTVjZWUw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d60f5e08-9c5f-4ae6-9337-6cc2ddd4382e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ff7d9813-0ee5-46b8-b46b-fe9680763370%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e51d75e8-a5b6-4fc1-934a-344a01fc2204&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage= true&suppressPrompt=true)  21 июля 2021 года в 15-00 ч. в случае отмены карантина слушания пройдут по адресу: производственная зона г.Жанаозен, ул. К.Сатпаева, здание 3.

Наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний: отдел экологической экспертизы проектов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, главный специалист Тулембет Г.,  тел. 8 (7292) 431088.

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: moup@mangystau.gov.kz. Интернет-ресурс местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: http://www.beta.egov.kz/memleket/entities/mangystau-eco.

Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: Департамент экологии по Мангистауской области.

Наименование заказчика: АО «Озенмунайгаз», тел.: 872934-65444, 65440.

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: Y.Bekzhanov@umg.kmgep.kz. Наименование разработчика:  Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», тел. 8(7292) 470290 (4381), e-mail: khudaibergenov_n@kaznipi.kz.